8. Výstava

Výstavy kanárikov a príprava na výstavu.

Výstava vtákov je provokujúcim záverom chovnej sezóny. Potrebujeme zistiť kvalitu nášho chovného kmeňa a výsledky našich vtákov po kvalifikovanom ohodnotení posudzovateľa a tam sa to dozvieme. Taktiež je to dobrá príležitosť pre prekonzultovanie opravy našich chyb s posudzovateľom, alebo so skúsenejšími chovateľmi v klube. Ďalej si môžeme dokúpiť vtáky na zvýšenie kvality alebo si pridáme ďalšie typy vtákov do chovu. Tak to už býva u zanietených chovateľov vtáctva.

Kanáriky, exoty a krížence sa prezentujú vo výstavných klietkach presných rozmerov s dohodnutou výbavou v klietke podľa COM./Svetová ornitologická organizácia/

Výstavné podmienky zadáva usporiadateľ výstavy vopred písomnou formou. V podmienkach je cena pre zaklietkovanie Vaších vtákov, v akých výstavných klietkach sa bude vystavovať, cena povinného katatalógu výstavy, predajná cena ak sa rozhodnete svojich vtáčich zverencov predať. Taktiež je tam dátum do kedy si môžete podať prihlášku, kedy treba doviesť vtáky a kedy ich treba odviesť späť z výstavy.

Príprava kanárikov na výstavu.

Kanáriky začneme triediť po preperení a úvahe čo chceme vystavovať. Vytriedené kanáriky umiestníme do tréningových výstavných klietok, ktoré si zakúpime. Existujú praktické multipoužiteľné klietky z plastu a mriežky, alebo jednorázové z papiera a mriežky. Papierové klietky zvyčajne predáva usporiadateľ v deň zaklietkovania. Treba preto rátať s dlhšiou dobou prípravy zaklietkovania na výstave. Buďme trpezlivý a pomôžme profesne mladším kolegom zorientovať sa s prípravou. Vaša kolegialita bude ocenená krásnym pocitom spolupatričnosti členov v klube.

Umiestniť vtáky do tréningových klietok by ste mali aspoň 10 dní a viac vopred konania výstavy. Vták sa znova prispôsobí menšiemu objemu klietky, zvykne si a upokojí sa. Vie kam si môže sadnúť, kde ma krmivo a vodu, ktoré mu pravidelne podávame. Tento krok je dôležitý aj pre Vás, pretože sa učíte posudzovať svoje vtáky čo do vzhľadu a čo do správania. Všetky tieto Vaše kroky budú ohodnotené posudzovateľom.

V závere výstavy dostanete bodovací lístok, kde posudzovateľ posúdi vtáky a oboduje každého vtáka samostatne. Ak získate ocenenie z výstavy, znamená to, že Vaša cesta v chove je správna. Ak nezískate ocenenie, taktiež to bude pre Vás výzva na zlepšenie chovu a budete mať vidinu kde Váš cieľ bude v ocenení na budúcoročnej výstave.

Chovu zdar!