1. Príprava na chov

Príprava vtákov na čas rozmnožovania sa v skutočnosti začína okamžite po skončení predchádzajúceho obdobia rozmnožovania. Náležitá starostlivosť o vtáky musí byť zabezpečovaná počas celého roka.

V období odpočinku (ktoré sa nachádza od konca obdobia preperovania do doby pred začiatkom chovu) zostávajú vtáky v maximálnej dĺžke svetelného dňa 10 hodín. V tejto dĺžke dňa zostanú hormóny kanárikov, (ktoré sú potrebné počas doby rozmnožovania) v pokoji. Samotný vták má dostatok času na jedenie. Vtáci nestavajú hniezda a neznášajú vajcia.

Pripravte si premyslený plán prípravy na chov a držte sa ho!

Sú možné rôzne spôsoby, ako zabezpečiť, aby boli vaše vtáky plodnými alebo „rozmnožiteľnými“. Vo všetkých smeroch je v prvom rade potrebná náležitá starostlivosť s vynikajúcim krmivom a výživovými doplnkami.

Ak budete chovať vtáky vo vnútorných priestoroch, alebo ich budete chovať kombináciou vnútorný priestor a potom vonkajšia voliéra musíte vtáky chovať rozdielne. Ak sú len vo vnútri, zabezpečte im dostatok svetla, je dobre ak budete používať lampy-žiarivky napr. Arcadia ale špeciálne pre chov vtákov!!!! Ak nesvietite špeciálnymi žiarivkami je nutné dodávať do krmiva výživové doplnky, vápnik a vitamín D3, vitamín A,D,E,C. Vo vonkajšej voliére si budete musieť ustrážiť vtáky pred vonkajšou aktivitou hmyzu, ktorý roznáša napr. vtáčie kiahne. Taktiež Vaše vtáky budú v kontakte s vonkajšou faunou, ktorá ma inú biokultúru. Preventívne im podávajte  cesnakový prášok do krmiva. Je to najefektívnejší prírodný antibakteriálny prípravok.

 

Počas odpočinku dávame vtákom vaječnú zmes dvakrát týždenne.

Každý má svoj vlastný názor na to, aké krmivo denne poskytujeme vtákom v rámci prípravy na obdobie rozmnožovania, samozrejme, dobrá zmes semien – zvaná staršou literatúrou aj ako miešanka. Nie príliš veľa semien, najväčší mix semien to nie je to, čo je vždy najlepšie. V odpočinku vtáky potrebujú relatívne menší sortiment semien. Jednak pretože je to v období, keď je vonkajšia teplota vysoká 20-30 stupňov Celzia a jednak nepotrebujú zvýšiť výrazne hmotnosť, ale dostať sa znova do chovnej kondície.

Je dobré, ak sú chovné vtáky rozdelené na samce a samičky v jednotlivých voliérach, kde mladé vtáky zosilnejú a chovné vtáky sa znova „prelietajú“. Veľmi dobre je, ak sú samce a samice umiestnené oddelene v samostatných miestnostiach. Nie je to podmienka, ale pomáha to výrazne pri párení vtákov.

Musíme prijať preventívne opatrenia proti ochoreniu vtákov. Nie antibiotikami, ale predovšetkým hygienou!

Mám na mysli čistotu voliér, pravidelné čistenie kŕmidiel, výmenu  krmiva a napájačiek na vodu, kde môžu byť najnebezpečnejšie prenášači chorôb.

Vtáky vo voliérach by nemali byť „prehustené“. Uvažujte s týmto približným výpočtom. Na jedného vtáka /veľkosť kanárika, zebričky, kríženca/ by sme mali mať cca 0,03m3.

Záverom:

Kontrola atmosféry v chovnej miestnosti / teplota, vlhkosť, vetranie /.