3. Párenie

Aký je najlepší čas na spárovanie kanárikov?

Samice dosiahnu svoju sexuálnu zrelosť po 7 mesiacoch, zatiaľ čo samce o dva mesiace neskôr (ako 9 mesačný). V tomto veku sú už plodné, ale odporúčame počkať na prvý rok života, aby sa zabezpečila lepšia reprodukcia. Pri kúpe vtákov si overte ich dobu vyliahnutia.

Samce a samičky odporúčam umiestniť oddelene v iných miestnostiach ak Vám to chovné priestory umožňujú. Samice by mali mať aj v miestnosti nižšiu teplotu cca 12 stupňov Celzia oproti chovnej teplote chovnej miestnosti pre samce. Pomáha to vylepšiť chovnú kondíciu samíc a samcov.

Kanáriky musia byť správne kŕmené a musia zostať v kondícií, aby mohli reprodukciu dokončiť. Ideálne je, že dokončili výmenu peria – preperili, najmenej 3 mesiace pred prvým pokusom o párenie.

Ak tieto podmienky nie sú splnené, mohli by existovať riziká pre samotné chovné kanáriky a tak isto aj pre potomstvo.

Ak chováme kanáriky v časovej súslednosti s prírodou, tak pohlavná aktivita začína v období otepľovania ak už je vonku teplota nad 15 stupňov Celzia a dĺžka dňa je minimálne 10 hodín. Čo zhruba odpovedá mesiacom marec, apríl.

V súčasnosti sa mnoho chovateľov rozhoduje umelo stimulovať tepelné a svetelné podmienky kanárikom, aby sa tak napodobnilo  kanárikom obdobie rozmnožovania v prírode.

Samotné párenie netrvá dlho. Je to cca 2.-3.sec pohlavná aktivita. Je dobré ak pár zopakuje párenie ešte raz. Z jedného úspešného párenia je oplodnených viac vajec.

Tip na prípravu chovnej sezóny s riadeným osvetlením v chovnej miestnosti.

Je pomerne ľahké vo fáze zvýšenej teploty a svietivosti v chovnom zariadení už rozlíšiť pohlavie kanárikov v tomto období. Ak to chcete urobiť, zoberte jedeného kanárika a fúknite na chvostové perie. Ak je to samček, všimnete si malý výbežok kloaky, naopak, samička ukáže zaoblenú, zväčšenú a vlhkú oblasť genitálií.

Keďže párenie sa uskutoční iba počas dňa, hneď ako ste si istí, že ste vstúpili do reprodukčnej fázy, môžete umiestniť pár v tej istej klietke od prvého nasledujúceho svitania.

Samce a samice sa začnú páriť počas prvých 3 dní. Ak sa tak nestane, chovatelia používajú „trik“ na zapnutie  svetla aj v noci, čím sa zvyšuje doba možného nasadenia samca na samičku. Akonáhle sa rozsvieti samec sa bude hneď snažiť napáriť samicu. Nepreháňajte to s osvetlením: cieľom je stimulovať svitanie na začiatku dňa, potom osvetlenie počas dňa a na konci dňa stimulujeme západ slnka. Kanáriky potrebujú dĺžku osvitu svetlom za jeden deň pre chov od 13 až 14 hod. Fotoperiódu by sme mali zvyšovať postupne za 2 mesiace, tak aby sme dosiahli tých 14 hod. osvitu denne. Relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 70%. Pri zvýšenej vlhkosti použite odvlhčovač.

Na osvetlenie a riadenie svetla sa dnes dajú zakúpiť rôzne elektronické zariadenia od zahraničných výrobcov.

Dôležitým prvkom pre začiatok chovnej sezóny je krmivo.

Vitamíny D3 a vápnik  musia byť obsiahnuté v potrave. Denne sa podáva vaječná zmes. Na stimuláciu párenia chovatelia pridávajú vitamín E do krmiva či už v syntetickej podobe alebo vo forme klíčkov semien /napr. repka, niger/, súčasne sa podávajú zrniny. Zväčša zmes lesknice, repky, konope, perily, ľanu a nigru v rôznych percentuálnych hodnotách. Každý výrobca ma svoj recept pre nakličovaciu  zmes.