4. Hniezdenie a odchov

Hniezdenie je obdobie v ktorom si samička uvije hniezdo, následne v ňom začne pobývať a zvyčajne do 3 dní nájdeme prvé vajce.

Ak zbadáme že, samička zvýšila pohybovú aktivitu v chovnej klietke, poskakuje z bydla na bydlo a v zobáku nosí kúsky papieru, pierka alebo iný materiál ktorý si nájde v klietke, je to začiatok obdobia pre stavbu hniezda.

Do klietky pridáme príslušenstvo pre chov: držiak hniezdného materiálu, hniezný materiál a hniezdo. Do hniezda umiestneného vo vnútri klietky  alebo z vonkajšej strany  klietky umiestníme plstenú alebo polyesterovú  hniezdnu  vložku a sledujeme ,že samička má za deň,  dva uvité hniezdo. Je pripravená na párenie a následnú znášku vajec.

Kŕmernie.

Min 21 dní pred znáškou sme kŕmili kanáriky vaječnou zmesou s vyšiou hodnotou proteínov(18% a viac) a miešankou ktoré podávame v samostatných kŕmidlách ad libitum.(do nasýtenia – podľa ľúbosti). Po znáške prvého vajca, prestaneme podávať vaječnú zmes. Ak ju budeme podávať ďalej, môže sa stať, že chovný pár nebude sedieť na vajciach, ale bude chcieť pokračovať v párení. Hlavne samce nedovolia samiciam zasadnúť na vajcia, alebo vajcia vyhodia  z hniezda von.

Vajcia odoberáme po znáške, odkladáme ich bokom do označenej misky(aby sme vedeli od ktorého páru sú vajcia),  každý deň. Namiesto vyliahnutého vajcia vložíme do hniezda náhradné umelé vajce. Späť všetky vložíme v ten deň, keď sa vyliahne piate vajce. Počet, päť vajec je najčastejší  počet vajec pre jeden chovný pár. Stáva sa , že samica má menší počet vajec , ale to býva keď je samica mladá, alebo je  už po aktívnom reprodukčnom období, prípadne je slabá  a chorá. Zdravá  mladá samica má zvyčajne päť vajec.

Vajcia vkladáme piaty deň všetky naraz do hniezda z toho dôvodu, že sa vyliahnú v ten istý deň všetky naraz. Prípadne jedno až dva na druhý deň. Od nasledujúceho dňa prestaneme podávať vaječnúu zmes  podávame ďale  len  zmes zrnín- miešanku. Vyliahnuté vtáky po 14 dňoch sa vyliahnu v jeden deň, budú približne rovnako veľké. Aj z tohto dôvodu sa všetky podkladajú vajcia v jeden deň.

Nasledujúci deň po vyliahnutí podávame 2 x za deň vaječnú zmes a ponecháme miešanku v chovnej klietke. Postupne chovný pár bude prikrmovať mladé vtáky aj zrninami.  

 

UPOZORNENIE!!!!!!!

Vápnik!

Veľmi dôležitá téma počas rozmnožovania vtákov a zvlášť v období tvorby vajec a následne ich znáška samičkami.

Väčšina stravy našich vtákov sú zrniny, ktoré majú nedostatok vitamínov a vápnika.

Z toho sa dá usudzovať, že je nutné ich doplňovať a to najmä počas obdobia rozmnožovania.

V tomto období sa potreba vápnika , Avisanol u samíc výrazne zvyšuje v priamej úmernosti s tvorbou vaječných škrupín.

Obal vajca škrupina sa vytvára v posledných úsekoch vajcovodu v maternici, kde prebieha kryštalizácia uhličitanu vápenatého. Preto je potrebný vápnik, ktorý je delegovaný do krvi spolu s kyselinou uhličitou obsiahnutý z dychu. K tvorbe škrupiny dochádza v noci. Okamžitým zdrojom vápnika je krv samice. Vtedy je množstvo vápnika 2 x vyššie ako v normálnom období chovu. Pre vyliahnutie vajca musí byť v krvi obsiahnutý vápnik!

Existujú dva spôsoby dodávania vápnika pre tvorbu vajca v tele samice:

1. Z potravy

Črevnú absorpciu – pohlcovanie vápnika podporuje vitamín D3 a tiež tráviace sekréty zo žalúdka ktorý umožňuje rozpúšťanie uhličitanu vápenatého dodávaného v kŕmnej dávke.

Pohlcovanie vápnika /40%/ sa zdvojnásobí keď samica začne tvoriť škrupinu vajca – teda večer!

Hovoríme, že samice majú špecifickú chuť na vápnik. Samica potom začne jesť viac ako obvykle zdroje vápnika, ktoré má k dispozícií.

Ak vápnik pridávame do vaječnej zmesi, určite ho pridávajme prednostne vo večernej dávke. Vaječnú zmes podávame v tomto období 2x denne, už od druhého podávania krmiva v deň znášky.

2. Z kosti a kostry samice.

Keď sa použije všetok vápnik ktorý bol podaný večer v kŕmení, časť vápnika sa potom vylúči z kostnej drene samice.

Samica môže vyčerpať z kostnej drene až 10% z celkového množstva vápnika obsiahnutého v jej kostiach tak aby vyrobila jedno vajce!

Takže! Uvedomte si prosím dôležitosť podávania vápnika v dňoch hniezdenia!

Musíme, ale vedieť, že táto rezerva nie je obsiahnutá v kostiach samíc, ktoré sú v prvom roku života. Vytárajú si ju dva týždne pred prvou znáškou prvého vajca.

Preto je veľmi dôležité u mladých samíc dopĺňať vápnik pred znáškou 2 -3 týždne pred prvou znáškou.

Ak ho budeme podávať ešte skôr, bude vylučovaný v truse vtáka.

Chovateľom v prvých rokoch chovu sa stáva, že vajce uviazne v maternici a nie je vypudené do hniezda. Nezriedka sa stáva, že chovateľ nájde hneď zrána samičku uhynutú na dne klietky alebo v hniezde.

Tento jav je spôsobený úbytkom hladiny vápnika v krvi – tzv. Hypokalcia. Pri tvorbe škrupiny vajca samica vyčerpá celú rezervu vápnika z kostí a ráno má vysokú hladinu hypokalcizácie. Čo ďalej spôsobuje zoslabenie kontrakcií maternice a vajce sa nevypudí z tela.

Taktiež veľmi je dôležité dodávať spolu s vápnikom aj vitamín D3. A to počas celého roku, ak vtáky nemajú priamy prístup k prirodzenému svetlu v celej vĺnovej dĺžke svetla UVB žiarenie.

Môžeme ho podávať spolu s vápnikom a inými vitamínmi 2x týždenne 0,5g/l vody. Pozor na predávkovanie ak používame iné doplnky do krmiva alebo používame vaječnú zmes už s aplikovanými vyššie uvedenými prvkami.

Podávať sa dá vápnik v piesku – v grite ktorý obsahuje rozdrvené lastúry ustríc alebo drvený granulát zo sépiových kostí. Ustrice obsahujú 28% vápnika vo forme uhličitanu vápenatého, ktorý nie je veľmi straviteľný. Komerčne predávané prípravky vápnika obsahujú vápenné soli, ktoré sú ľahšie stráviteľné ako lastúry ustríc.

Podávanie:

Každý deň počas obdobia párenia a predchadzajúcich 15 dní pred prvou znáškou a 2 x týždenne počas chovu.

Toto je minimum, ktoré musím robiť ak sa nechceme venovať viac podávaniu vápnika.

Zdroj: Internet: http://www.pierrepiaf.fr/